ASIX Home

Download - software pro logické analyzátory

 
: Mapa stránek : Home > Produkty > Ladicí prostředky > Download SIGMA-OMEGA 2017-03-30

 

Home Produkty

Programátory

PRESTO FORTE

Logické analyzátory

SIGMA2 OMEGA

USB produkty

UCAB232 UCAB232i

Ostatní produkty Integrované obvody Muzeum

Vývoj s výrobou Obchod & ceny Podpora ASIX s.r.o. KontaktSoftware pro logické analyzátory
OMEGA a SIGMA2/SIGMA


Aktuální verze


 → SIGMA-OMEGA_2017-03-29_EN.EXE 

(spustitelný instalátor, 6 748 096 B)

Tato all-in-one instalace v sobě obsahuje:

 • hlavní software pro logické analyzátory
 • USB ovladače
 • pomocné utility
 • uživatelské příručky pro SIGMA2 a OMEGA (v angličtině)

Historie verzí programu

2017-03-29
SIGMA & OMEGA Logic Analyzer Version: 3.05
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.3
SIGMA Configuration Utility version: 1.2
SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.12.24
 • Nové: Logický analyzátor: Záložky lze pojmenovávat.
 • Nové: Logický analyzátor: Na barevných tiskárnách je možné tisknout barevné průběhy.
 • Vylepšení: Logický analyzátor: Lepší čitelnost časového měřítka.
 • Oprava: Logický analyzátor SIGMA: Export souboru měření naměřeného na 100 MHz nebo 200 MHz při volbě času relativního k triggeru měl špatný čas.
2016-12-15
SIGMA & OMEGA Logic Analyzer Version: 3.04
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.3
SIGMA Configuration Utility version: 1.2
SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.12.24
 • Nové: Utility omegacli.exe, omegartmcli.exe, stf2bin.exe, bin2stf.exe, binconvert.exe.
 • Nové: Logický analyzátor: Dekodér SPI: Možnost zadat různé délky bitových rámců a jejich opakování. Vhodné například při čtení sériových A/D převodníků.
 • Vylepšení: Logický analyzátor SIGMA: Rychlejší konfigurace hradlového pole.
 • Vylepšení: Logický analyzátor OMEGA: Možnost otevřít soubor, ve kterém nebylo uloženo nastavení.
 • Oprava: Logický analyzátor: Dekodér SPI: Oprava funkce Add Sync Here...
 • Oprava: Prohlížeč souborů *.txtlogan: Odstranění falešného chybového hlášení při spuštění.
 • Oprava: Drobné opravy.
 • Aktualizace USB driveru.
2016-09-23
SIGMA & OMEGA Logic Analyzer Version: 3.03
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.3
SIGMA Configuration Utility version: 1.2
SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.12.00
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Natahování uložených souborů v Real-Time režimu obsahovalo chybu. Soubor mohl být chybně načten, aniž by program ohlásil jakoukoli chybu.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Oprava chyby v dialogu spouštěcí podmínky v režimu Real-Time.
 • Nové: Logický analyzátor OMEGA: Možnost ukončit měření v Real-Time režimu pomocí myši z taskbaru.
 • Nové: Logický analyzátor OMEGA: Méně restriktivní načítání STF souborů v Real-Time režimu. Pokud chybí soubory triggers a overflows, program ohlásí jen varování, nikoli chybu.
 • Nové: Logický analyzátor OMEGA: Program se ptá, zda ukládat Undo soubory, pokud jsou příliš velké.
 • Nové: Logický analyzátor: U dekodéru protokolu SPI je možné přidat vynucený začátek přenosu (Add Sync Here...).
2015-04-15
SIGMA & OMEGA Logic Analyzer Version: 3.02
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.3
SIGMA Configuration Utility version: 1.2
SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.12.00
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Pokud trvalo uložení undo souboru déle, bezdůvodně se zobrazilo chybové hlášení.
 • Nové: Logický analyzátor: Pokud je u parametru -export uvedeno jméno souboru s příponou *.stf, soubor se uloží ve formátu STF, a nikoli ve formátu CSV.
 • Nové: omegacli.exe: Nový parametr -out pro uložení do souboru formátu STF.
2015-01-02
SIGMA & OMEGA Logic Analyzer Version: 3.01
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.3
SIGMA Configuration Utility version: 1.2
SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.12.00
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Chyba, která se objevila ve verzi 3.00: Neinicializovaná paměť při nastavení nového testu u analyzátoru, který byl již otevřen, způsobila, že každé druhé spuštění testu skončilo s chybou.
2014-12-19
SIGMA & OMEGA Logic Analyzer Version: 3.00
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.3
SIGMA Configuration Utility version: 1.2
SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.12.00
 • Důležitá nová funkce: Logic analyzátor OMEGA: Real-Time režim.
 • Nové: Všechny logické analyzátory: Nové funkce na pinu Trigger Out.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Špatné setup a hold časy na vstupních pinech v synchronním režimu.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: V dialogu Frequency Measuring nefungovalo tlačítko Select Units.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: OMEGA nevysílala ACK na I2C sběrnici.
 • Vylepšení: Program kontroluje, zda je ve viditelné oblasti monitoru, a případně se posune. Funkce je užitečná při odpojení druhého monitoru.
 • Nové: Nový USB driver.
2014-10-30
SIGMA & OMEGA Logic Analyzer Version: 2.06
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.3
SIGMA Configuration Utility version: 1.2
SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.10.00
 • Důležitá oprava: Logický analyzátor OMEGA: Vstupy mohly být před první změnou prvních až 100 ms měření špatně. To platí pro každý port (tedy vstupy 1 až 8 a 9 až 16) zvlášť.
 • Důležitá oprava: Logický analyzátor OMEGA: V režimu 400 MHz / 8 vstupů, pokud nebyly vstupy 9 až 16 v nule (nezapojené), tak se prokopírovaly na Input 1 až 8.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Exportové soubory byly poškozeny a posunuty o jeden řádek.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Dekodéry protokolů nefungovaly na datech, která byla oříznuta.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Do exportovaného souboru se nyní přidává řádek, který je před vlastním exportovaným obsahem, aby bylo jasné, jaké byly vstupy na začátku exportu.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Oprava parametru -export.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Drobné opravy v command line utilitě omegacli.exe.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Oprava občasného zamrzání programu při ukládání souboru.
 • Oprava: Logický analyzátor: Program je možné spustit i bez nainstalovaného USB driveru.
 • Oprava: Logický analyzátor: Oprava dialogu Utilities.
 • Oprava: Logický analyzátor: Oprava načítání prázdného STF souboru (program havaroval).
 • Úprava: Logický analyzátor: Úprava chování tlačítka * - nyní se chová tak, že provede padesátinásobné přiblížení.
 • Úprava: Logický analyzátor: Přesun pluginů do adresáře plugins.
 • Úprava: Logický analyzátor: Úprava názvosloví z "Test" na "Acquisition".
 • Nové: Logický analyzátor OMEGA: Možnost vrátit se k předchozímu měření (klávesa Ctrl+Z).
 • Nové: Logický analyzátor OMEGA: Možnost nastavení úrovně komprese pro ukládané STF soubory (velikost x rychlost), vhodné např. při posílání elektronickou poštou.
 • Nové: Logický analyzátor: Nové tlačítko Backspace.
 • Nové: Logický analyzátor: Přidaná nová funkce spočítání hran - například u hodinového signálu pomocí klávesy Q.
 • Nové: Logický analyzátor: Po stisku klávesy Q nezmizí údaj ihned po pohnutí myší, ale drží se až do další hrany na stejném řádku.
 • Nové: Logický analyzátor: Po stisku klávesy QQ (2x Q rychle za sebou) je možné zvolit hranu, na kterou se počítá.
 • Nové: Logický analyzátor: Stiskem klávesy F lze rychle přepínat mezi zobrazením měřeného úseku jako času nebo frekvence.
 • Nové: Logický analyzátor: Implementován nový trigger "When no event occurres for xxx."
 • Nové: Nový USB driver.
2013-05-22
SIGMA & OMEGA Logic Analyzer Version: 2.05
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.3
SIGMA Configuration Utility version: 1.2
SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.08.28
 • Nové: Logický analyzátor OMEGA: Při provádění operace "Unpacking..." se po vyčtení naměřených dat z analyzátoru OMEGA zobrazují procenta.
 • Nové: Logický analyzátor OMEGA: Nová funkce "Crop to displayed".
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Při otevírání souboru, ve kterém byla uložena synchronizace, se načetla data jen prvního analyzátoru OMEGA (data přitom uložena byla).
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Délka naměřených dat podřízeným analyzátorem OMEGA při synchronizaci mohla být kratší, než je nezbytně nutné.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Data z podřízených logických analyzátorů OMEGA mohla být při provádění synchronizace uložena posunutá.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Nešlo spustit nový test, dokud se nedokončila operace "Unpacking...".
2013-04-26
SIGMA & OMEGA Logic Analyzer Version: 2.04 beta 11
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.3
SIGMA Configuration Utility version: 1.2
SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.08.28
 • Oprava: Logický analyzátor SIGMA/SIGMA2: Při měření hodinového signálu 50 MHz +/-10% v režimech 8 vstupů / 100 MHz a 4 vstupy / 200 MHz mohlo dojít k nenaměření některých hodinových pulsů. Ostatní signály byly naměřeny správně.
 • Oprava: Logický analyzátor OMEGA: Po načtení dříve uloženého souboru nepracovaly správně některé dekodéry protokolů.
2013-02-25
SIGMA & OMEGA Logic Analyzer Version: 2.04 beta 9
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.3
SIGMA Configuration Utility version: 1.2
SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.08.24
 • Nové: Logický analyzátor: Nové utility pro logický analyzátor OMEGA, které jsou součástí programu logický analyzátor: funkční generátor, Insider a meření frekvence.
 • Nové: Logický analyzátor: Stopy mohou mít barvu odpovídající barvě příslušného vodiče připojovacího kabelu CAB20LA.
 • Nové: Logický analyzátor: Logické (digitální) stopy (tedy ne sběrnice a protokoly) mohou mít barvu podle logické hodnoty.
 • Nové: Logický analyzátor: Přidáno menu License -> View List...
 • Nové: Logický analyzátor: Podpora režimu Sleep a Hibernate u logických analyzátorů SIGMA a OMEGA.
 • Nové: Nová ulitita z příkazové řádky pro logický analyzátor OMEGA: omegacli.exe
 • Oprava: Logický analyzátor: Okno Pin View nebylo možné posouvat.
 • Oprava: Logický analyzátor: Na Windows Vista a 7 docházelo k mizení tlačítek.
 • Oprava: Logický analyzátor: Pozice okna Pin View nebyla správně ukládána.
 • Oprava: Logický analyzátor: Okno Pin View bylo špatně vykreslováno při použití synchronizace mezi analyzátory OMEGA.
 • Oprava: Logický analyzátor: Dialog Traces byl špatně vykreslován při zvětšených fontech (125% a více) v operačních systémech Windows.
 • Oprava: Logický analyzátor: Program mohl způsobit chybu v případě, že byly použity synchronizované analyzátory OMEGA a mezi dvěma testy byla některá z nich od USB odpojena a znovu připojena.
 • Oprava: Logický analyzátor: Rychle se měnící signály na vstupech mohly způsobit chybu programu.
 • Oprava: Logický analyzátor: Protokoly (I2C, SPI, UART...) nepracovaly s uloženými soubory logického analyzátoru OMEGA.
 • Oprava: Logický analyzátor: Program mohl způsobit chybu během ukládání souborů z analyzátoru OMEGA.
 • Oprava: Logický analyzátor: Program mohl nesprávně označit některé soubory z analyzátoru OMEGA za poškozené.
 • Oprava: Logický analyzátor: Použití parametru -export mohlo způsobit chybu a ukončení programu.
 • Oprava: Logický analyzátor: USB plugin nezobrazil pakety s více než 64 byty dat.
 • Oprava: Logický analyzátor: Byl proveden remap dynamicky nahrávaných knihoven.
 • Oprava: Logický analyzátor: Lepší kontrola chyb komunikace USB u logického analyzátoru SIGMA.
2012-11-27
SIGMA & OMEGA Logic Analyzer Version: 2.03
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.3
SIGMA Configuration Utility version: 1.2
SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.08.24
 • Oprava: Logický analyzátor: Při pohybu myší přes pravý dolní okraj se zobrazila chyba programu "List out of bounds (4)".
 • Nové: Logický analyzátor: Podpora pro logický analyzátor OMEGA revize 3.
2012-01-10
Verze software pro logický analyzátor: 2.02
Verze STFMerge: 1.0
Verze software pro měření frekvence: 1.3
Verze konfigurační utility: 1.2
Verze SIGMA Insider: 0.93 Beta 1
USB Driver version 2.08.14
 • Nové: Logický analyzátor: Možnost ovládání zapínání výstupu napájení na pinu TRGIN.
 • Oprava: Logický analyzátor: Při použití režimu 100 MHz nebo 200 MHz u SIGMY mohlo dojít k falešnému nakreslení špičky šířky nula, ihned za pulsem dlouhým 13 (100 MHz) nebo 27 (200 MHz) samplů.
 • Oprava: Logický analyzátor: Přidání licence na Windows Vista & 7 vyžaduje vyvolání UAC dialogu.
2011-12-22
Verze software pro logický analyzátor: 2.01
Verze STFMerge: 1.0
Verze software pro měření frekvence: 1.2
Verze konfigurační utility: 1.1
Verze SIGMA Insider: 0.92 Beta 4
USB Driver version 2.08.14
 • Oprava: Logický analyzátor: Průběhy u SIGMY se někdy v případě delšího času neaktivity špatně vykreslovaly - zůstaly plné do většího přiblížení, než by měly.
2011-12-06
Verze software pro logický analyzátor: 2.00
Verze STFMerge: 1.0
Verze software pro měření frekvence: 1.2
Verze konfigurační utility: 1.1
Verze SIGMA Insider: 0.92 Beta 4
USB Driver version 2.08.14
 • Nové: Instalátor nabízí možnost předinstalace ovladačů USB.
 • Nové: Logický analyzátor: Podpora nových logických analyzátorů SIGMA2 a OMEGA.
 • Nové: Logický analyzátor: Do plugin API přidána funkce GetNextInterest.
 • Nové: Logický analyzátor: Dekodér UART používá funkci GetNextInterest (rychlejší dekódování).
 • Nové: Logický analyzátor: Dekodér SPI používá funkci GetNextInterest (rychlejší dekódování).
 • Nové: Logický analyzátor: Dekodér I2C používá funkci GetNextInterest (rychlejší dekódování).
 • Oprava: Logický analyzátor: UART dekodér nebyl deterministický - začátek start bitu závisel na konkrétním pohledu a zoomu.
 • Oprava: Logický analyzátor: Export textového souboru používá funkci GetNextInterest (rychlejší export).
 • Oprava: Logický analyzátor: Pokud dekodér vytvořil dva texty přes sebe, export textového souboru selhával.
 • Nové: USB 1.1 dekodér (Licenci je nutno zakoupit zvlášť).
 • Nové: Logický Analyzátor: PDF soubor s manuálem lze otevřít z menu.
 • Oprava: Logický Analyzátor: Oprava chyby v použití položek menu.
 • Nové: Měření frekvence: Podpora pro nový hardware SIGMA2.
 • Oprava: Utilita konfigurace FPGA: Přidáno zpoždění, aby se předešlo vadné konfiguraci z důvodu USB resetu (známý bug Linuxu).
 • Nové: Logický analyzátor: Přidán parametr z příkazové řádky -export.
 • Nové: Logický analyzátor: Přidána rozesílaná zpráva SIGMA_PinView.
 • Oprava: UART dekodér: Když je start bit invertovaný, musí se invertovat i polarita detekce break.
 • Oprava: Logický analyzátor: Zařízení se hledají při otevření pomocí FT_CreateDeviceList.
 • Změna: Plugin API: PicoUnitsInNs je změněno z 15015 na 15018.
     Staré soubory .stf jsou otevírány se zřetelem na původní hodnotu.
     Nové jsou ukládány s novou hodnotou.
2009-11-09
Verze software pro logický analyzátor: 1.11
Verze STFMerge: 1.0
Verze software pro merení frekvence: 1.2
Verze konfigurační utility: 1.1
Verze SIGMA Insider: 0.92 Beta 4
 • Přidáno: Měření frekvence: "Ručičková měřidla" pro rychlejší orientaci.
 • Přidáno: Logický analyzátor: Značka může být odstraněna opětovným stisknutím mezerníku na stejném místě.
 • Přidáno: Logický analyzátor: U časového měřítka může být zvoleno, zda má ukazovat čas nebo čísla vzorků.
 • Opraveno: Logický analyzátor: Bublinková nápověda s textem sběrnice funguje lépe při rychle se měnících textech (pozice nápovědy byla vztažena k pozici kurzoru myši, nyní je vztažena k myši samotné).
2009-09-18
SIGMA Logic Analyzer Version: 1.10
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.1
SIGMA Configuration Utility version: 1.1
SIGMA Insider: 0.92 Beta 4
 • Přidáno: Logic Analyzer: Export v textovém formátu volitelně obsahuje texty sběrnic a náhledů.
 • Opraveno: Logic Analyzer: Chyby v pluginu pro analýzu UART.
 • Opraveno: Logic Analyzer: Chování posuvníku v okně průběhů vylepšeno.
 • Opraveno: Logic Analyzer: V API pro plugin moduly přidána funkce pro načtení holých dat. Umožní to zrychlit práci plugin modulů, které tuto vlastnost podporují za cenu snížení kompatibility.
 • Opraveno: Logic Analyzer: Přísnější detekce start bitu. Před prvním start bitem je vyžadována klidová úroveň po dobu alespoň jeden a půl znaku.
 • Opraveno: Logic Analyzer: Zhroucení vlákna programu pokud byl nový test spuštěn před úplným načtením testu předchozího, což vedlo ke zbytečnému prodlužování doby inicializace analyzátoru.
 • Opraveno: Logic Analyzer: Levý okraj v okně průběhů se na obrazovce i při tisku přizpůsobí délce jména náhledu.
2008-11-14
SIGMA Logic Analyzer Version: 1.09
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.1
SIGMA Configuration Utility version: 1.1
SIGMA Insider: 0.92 Beta 4
 • Přidáno: Logic Analyzer: Další možnosti pro export dat ve formátu CSV.
 • Opraveno: Logic Analyzer: Chyba od ver. 1.08 - za určitých podmínek bylo do naměřených dat vkládáno 64k vzorků.
 • Opraveno: Logic Analyzer: Chyba od ver. 1.08 - za určitých podmínek bylo se v datech špatně umístilo 64k vzorků.
 • Opraveno: Logic Analyzer: Pluginy pro I2C a SPI způsobovaly chybu EOutOfMemory.
2008-07-24
SIGMA Logic Analyzer Version: 1.08
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.1
SIGMA Configuration Utility version: 1.1
SIGMA Insider: 0.92 Beta 4
 • Přidáno: Logic Analyzer: Nový plug-in - analyzátor protokolu SPI.
 • Přidáno: Logic Analyzer: I2C plug-in - volba pro zobrazení adresového byte v 7/8-bitovém režimu.
 • Přidáno: Logic Analyzer: Zjišťování, zda je k dispozici nová verze software.
 • Opraveno: Logic Analyzer: Někdy se u velmi pomalých signálů ztrácely vzorky o velikosti 64k.
 • Opraveno: Logic Analyzer: Poškozené průběhy nenačtených signálů v osmivstupovém režimu.
 • Opraveno: Insider: Režim "No start and no stop" nevracel žádná data.
2008-04-07
SIGMA Logic Analyzer Version: 1.07
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.1
SIGMA Configuration Utility version: 1.1
SIGMA Insider: 0.92 Beta 1
 • Opraveno: Insider: Start a stop podmínky v synchronním režimu nastavené jako "data rise/fall when clock low/high" nefungovaly při použití se "stream fields".
2008-02-27
SIGMA Logic Analyzer Version: 1.06
STFMerge version: 1.0
SIGMA Frequency Measuring version: 1.1
SIGMA Configuration Utility version: 1.1
SIGMA Insider: 0.91 Beta 1 (newly added into package)
 • Přidáno: Logic Analyzer: Plugin - analyzátor sběrnice I2C
 • Opraveno: Logic Analyzer: Chyba "access violation" v pluginu pro UART při velkých testech
2007-12-03
Sigma Logic Analyzer Version: 1.05
STFMerge version: 1.0
Sigma Frequency Measuring version: 1.1
Sigma Configuration Utility version: 1.1
 • Oprava: Logic Analyzer: Nesprávná hrana v asynchronním režimu.
 • Změna: Logic Analyzer: Změna vzorkování v asynchronním režimu.
 • Oprava: Logic Analyzer: Framing error byl mezi datovými bity v pluginu UART zobrazován nesprávně.
 • Oprava: Logic Analyzer: Nefungovalo nastavení formátu dat (ASCII/hex/dec) v pluginu UART.
 • Přidáno: Logic Analyzer: Převzorkování signálu v pluginu UART.
2007-09-13
Sigma Logic Analyzer Version: 1.04
STFMerge version: 1.0
Sigma Frequency Measuring version: 1.0
Sigma Configuration Utility version: 1.0
 • Opraveno: Logic Analyzer: Výstup Trigger Out v režimu CMOS nefungoval.
2007-07-17
Sigma Logic Analyzer ver. 1.03
STFMerge ver. 1.0
Sigma Frequency Measuring ver. 1.0
Sigma Configuration Utility ver. 1.0
 • Přidáno: Dialog pro nastavování triggeru nyní hlídá délku nastavované události triggeru na přetečení.
 • Přidáno: Čítač délky události triggeru byl doplněn o předdělicku o velikosti až 2^16. Čítač délky 2^16 tedy může čítat až 2^32.
 • Přidáno: Nový plugin Bus Hint zobrazuje v bublince myši popisek ze sběrnice pod myší.
 • Opraveno: Dialog pro nastavování triggeru špatně zobrazoval délku události, pokud byla nastavena samplovací frekvence jiná než 50 MHz.
2007-06-13
Sigma Logic Analyzer ver. 1.02
STFMerge ver. 1.0
Sigma Frequency Measuring ver. 1.0
Sigma Configuration Utility ver. 1.0
 • Oprava: Logický analyzátor: Export aktuálního náhledu.
2007-04-18
Sigma Logic Analyzer ver. 1.01
STFMerge ver. 1.0
Sigma Frequency Measuring ver. 1.0
Sigma Configuration Utility ver. 1.0
 • Přidáno: Logický analyzátor: Náhled na piny v režimu se synchronními hodinami ukazuje kmitočet.
 • Oprava: Logický analyzátor: Trigger nepracoval v režimu se synchronními hodinami.
2007-04-12
První oficiální verze, všechna čísla verzí nastavena na "1".


Máte-li zájem o další informace, zeptejte se nás.

© ASIX s.r.o., 1991- 2017. All rights reserved.