ASIX Home

Příklady návrhů FPGA a CPLD Xilinx

 
: Mapa stránek : Home > Zakázkový vývoj a výroba > Příklady návrhů FPGA a CPLD Xilinx 2003-05-08

 

Home Produkty

Programátory

PRESTO FORTE

Logické analyzátory

SIGMA2 OMEGA

USB produkty

UCAB232 UCAB232i

Ostatní produkty Integrované obvody Muzeum

Vývoj s výrobou Obchod & ceny Podpora ASIX s.r.o. Kontakt
 • Obvody pro řízení intenzity světla. 12 kanálů, rozlišení 8 b.
 • Obvody pro řízení intenzity světla. 8 kanálů, rozlišení 10 b. Detekce chyb, speciální sériové rozhraní.
 • Velkoplošný dispečerský panel s 65 000 LED pro elektrárny, řízení výroby na průmyslových linkách, řízení železnic atd.
 • Velkoplošný grafický panel shora kompatibilní s CGA. Dvojité LED umožňují pro každý obrazový bod generovat zelenou, červenou a žlutou barvu. Tyto kombinace reprezentují CGA barvy. Vysoká flexibilita, snadná dostupnost prakticky pro každý počítač PC, množství dostupného software pro kreslení a animace. Použití pro světelné noviny, reklamu, sportovní stadióny, ...
 • Čtyři duplexní UARTy s individuálně nastavitelnými přenosovými rychlostmi a maskovatelným přerušením.
 • PC karta pro monitorování distribuce třífázového napájení pro elektrárny.
 • Digitalizační zařízení (framegrabber) pro řádkovou kameru CCD. Korekce, sledování přesahu horní i dolní meze derivace signálu, filtrace, generování obrazových řídících signálů a řízení pamětí SRAM a FIFO.
 • Pětikanálový osmibitový PCM generátor hlasových zpráv pro malé telefonní ústředny.
 • Část emulátoru pro mikroprocesory řasy 8051. Náhrada asi deseti obvodů GAL.
 • Digitální část převodníku A/D pro induktivní snímače polohy. Čtyři kanály, rozlišení 15 b. Interface pro připojení mikrokontroléru.
 • Generátor signálů pro demagnetizaci kuličkových ložisek.
 • Obvody pro systém monitorování seismiky v geofyzice. Obsahují šestnáct osmibitových registrů, dekodéry, interface na sběrnici PC, děličky a pomocnou rozptýlenou logiku.
 • Řídící obvod pro přídavnou kartu do počítače PC se dvěma bankami po 4 MB SRAM a s interface 20 Mb/s pro videoaplikace.
 • Sériově řízený flexibilní 8/16 b multiport I/O.
 • Speciální pulsní generátor pro průmyslové zařízení.
 • Detektor chybových signálů.
 • Obvod pro elektrické lokomotivy. Rozšířený detektor chybových signálů.
 • Obvod pro elektrické lokomotivy. Zákaznický I/O port.
 • Reprogramovatelný podpůrný obvod pro I/O aplikace počítače PC.
 • Dva obvody pro zpracování TV obrazu. První slouží jako komplexní čtyřnásobný datový multiplexer, druhý obsahuje pomocnou logiku a rozhraní.
 • Obvod pro ochranu dat na počítači PC.
 • Šestnáctibitový procesor 20 MIPS se speciálním instrukčním souborem pro rychlé hardwarové kódování a dekódování dat.
 • Část pro zařízení na měření fotoluminiscence. Pět 32-bitových rychlých čítačů, pět 32-bitových posuvných registrů s přednastavením, komplexní časová základna a diagnostické obvody.
 • Část zařízení pro testování kvality materiálu. Řídící obvody pro generátor analogových signálů a systém pro pořizování dat.
 • Řídící systém pro trolejbusy, založený na mikrokontroléru i80C196. Adresové registry, dekodéry, rychlá sériová komunikace, programovatelný watchdog, expandér I/O a podpůrná logika. Spolehlivé řízení a diagnostika chyb.
 • Rozhraní a řídící logika pro systém se sběrnicí PC/AT, mikrokontrolérem 80C51 a sdílenou RAM (16x64K).
 • Digitální část bezdrátového kódového zámku a zabezpečovacího systému pro automobily.
 • Radiometr - měření dvou mírně odlišných frekvencí a podpůrná logika.
 • Zařízení pro čtení a zápis do paměťových karet. Ovládání přes paralelní port počítače PC.
 • Sériová komunikační linka a interface na voltmetr založený na 7106 pro organizátor PSION.
 • Podpůrná logika ("chipset") pro mikropočítačový systém s 8088. Obsahuje adresové registry, dekodéry, časování 8088, předdělič pro UART, řadič klávesnice a obvody pro generování zvuku.
 • Měřící zařízení pro elektronový synchrotron (DESY Hamburg). Čítač událostí a řídící logika.
 • Obvod pro laserový interferometr pro přesné měření délky. Dekodér kvadraturního signálu, 32-bitový up/down čítač s registry pro bezhazardový přenos dat, vyhodnocování chyb a interface k mikroprocesoru.
 • Kontrolní obvody pro 128-kanálový 12/16-bitový systém pro pořizování dat pro lékařské účely (Brainscope - EEG).
 • Pětikanálový konvertor rising/falling edge to pulse.
 • Měření periody. Osm kanálů, rozlišení 16 b.
 • Generátor řídících signálů pro elektroerozivní stroj.
 • Indikátor a regulátor výšky hladiny tavícího se skla.
 • Generátor kvadraturního signálu s variabilní frekvencí
 • Digitální řízení pro trojfázové asynchronní motory. Koncepce standardních analogových řídících obvodů je převedena na digitální. Tím byla dosažena větší spolehlivost a stabilita v agresivním prostředí.
 • Systém osmi osmibitových generátorů PWM.
 • Expandér se sériovým vstupem, 64 výstupními bity a asynchronním přednastavením a nulováním.
 • Expandér vstupů a výstupů a registry pro použití v systémech pro zpracování TV obrazu. Sada čtyř čipů v jednom systému.
 • Součást zařízení pro sledování a kontrolu potrubí v jaderné elektrárně. Digitální filtr, sledování derivace signálu, interface na SRAM a adresový čítač, interface na sběrnici ISA a interprocessor mailbox.
 • Frekvenční syntezátor.
 • Diagnostická jednotka. Monitorování chyb v elektronice trolejbusů.
 • Řídící logika pro váhy.
 • Vstupně/výstupní jednotka a podpůrná logika pro mikroprocesorový systém na bázi Z80.
 • Duplikátor disket. Logika pro rychlé měření kvality signálu.
 • Paralelní vstupní port pro mikrokontrolér i8051. Sedm osmibitových portů, dekodéry pro čtení a zápis.
 • Padesát "modemových vysílačů" s individuálně volitelným výstupem (vysoká frekvence, nízká frekvence a klidový stav).
 • Speciální sériový vysílač a přijímač s registry a řídící logikou.
 • Trojdimenzionální snímač polohy pro laboratorní měření, dekodér kvadraturního signálu, tři šestnáctibitové obousměrné čítače s registry pro bezhazardový přenos dat, obvody pro detekci chyb a interface pro mikroprocesor.
 • Generátor řídících signálů pro CCD image sensor.
 • Obvody pro elektrokardiograf na bázi notebooku. 12-bitový SAR, dekodér a interface na sběrnici.
 • Generátor řídících signálů pro speciální periférie. Řízení pomocí UARTu s potvrzováním a detekcí chyb.
 • Dvě varianty generátoru speciálních signálů - obsahuje čítače, dekodéry, registry a interface pro mikrokontrolér.
 • Karta do počítače PC realizující adaptér (gateway) pro síť na mainframe IBM.
 • Digitální část induktivního snímače polohy. Tři různé varianty zařízení.
 • Sada dvou čipů pro kódování a dekódování dat.
 • Emulátor mikrokontrolérů PIC16Cx firmy Microchip. Plně funkční v reélném čase.
 • Tester karet pro počítače PC. Zařízení je vhodné pro statický test v krokovém režimu. Všechny signály sběrnice ISA mohou být individuálně generovány a testovány.
 • Čítač a měřič periody.
 • Univerzální průmyslový systém s mikrokontrolérem i80C196. Paměť flash, SRAM, LCA a analogové obvody.
 • Šestnáctibitový generátor PCM - PC-karta s převodníkem A/D a SRAM, řídící a podpůrná logika.
 • Řídící logika pro systém se sběrnicí PCI (target) pro systémy s DSP a osmi bankami dual port RAM.
 • Sada obvodů pro telekomunikační účely.
 • Podpůrná logika pro telefonní ústředny.
 • Přenosný měřící systém s rozhraním na PC přes paralelní port.
 • Detekce 12 událostí, časové rozlišení 100 ns, délka čítače 32 bit, inteface pro mikrokontrolér.


Máte-li zájem o další informace, zeptejte se nás.

© ASIX s.r.o., 1991- 2010. All rights reserved.