ASIX Home

FORTE

 
: Mapa stránek : Home > Produkty > Programátory > FORTE 2018-02-24

 

Home Produkty

Programátory

PRESTO FORTE

Logické analyzátory

SIGMA2 OMEGA

USB produkty

UCAB232 UCAB232i

Ostatní produkty Integrované obvody Muzeum

Vývoj s výrobou Obchod & ceny Podpora ASIX s.r.o. KontaktFORTE - výkonný a rychlý
High-Speed USB programátor


FORTE je rychlý a flexibilní High-Speed USB programátor využitelný k programování mnoha různých součástek – mikrokontroléry, sériové paměti EEPROM a Flash, CPLD, FPGA a další. FORTE poskytuje nadproudovou ochranu na zdrojích VDD a „P“ a přepěťovou ochranu na pinu VDD. Programátor je napájen pouze z USB a může buď sám napájet programovanou aplikaci napětím od 1,8 V do 5,5 V nebo může během programování používat externí napájecí napětí z aplikace. Software pro FORTE pracuje pod Windows a pod Linuxem.

Vlastnosti

 • Velmi rychlý programátor (30 MHz out, 15 MHz in/out)
 • Rozhraní USB 2.0 High Speed (480 Mbps), napájení programátoru z USB
 • Embedded procesor pro komplexní funkce
 • Synchronní i asynchronní programování, podpora JTAG
 • Programuje při napětí od 1,8 V do 5,5 V
 • Může poskytnout aplikaci napájecí napětí od 1,8 V do 5,5 V
 • Programovací rozhraní je tvořeno 8 vstupy/výstupy s individuálně konfigurovatelnými pull-up/down rezistory
 • Zabudována rychlá hardwarová ochrana vstupů/výstupů nezávislá na stavu PC
 • Nadproudová ochrana na zdrojích napájecího a programovacího napětí
 • Přepěťová ochrana na pinu VDD
 • Tlačítko GO pro rychlou volbu funkce Windows and Linux
 • Široký sortiment podporovaných typů součástek, aktualizace software s podporou nových typů součástek jsou k dispozici zdarma na webu
 • Umožňuje provozovat více programátorů na jednom PC současně
 • Podpora příkazového řádku, zpráv Windows a DLL
 • Vhodné pro operační systémy Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 i 64 bit) a Linux (Wine)
 • Splňuje direktivu RoHS
 • Kompaktní provedení

➜ Srovnání programátorů PRESTO a FORTE


FORTE

➜ Download

➜ Cena + obsah dodávky

➜ Obrázky

➜ Příslušenství

➜ Podporované součástkyPodrobnější informace

Vysoká rychlost

Oproti programátoru PRESTO disponuje FORTE embedded procesorem (realizovaným v FPGA) a značně rychlejším výstupním rozhraním. To umožňuje provádět s programovanými součástkami komplexní operace a využívat plně jejich maximální rychlost.

Mnoho podporovaných součástek

 • 32-bitové mikrokontroléry s jádrem ARM od různých výrobců
 • Microchip PIC, dsPIC/PIC24 and PIC32
 • Atmel AVR, ATxmega, AVR32 a 8051
 • Texas Instruments MSP430, CC430 a CCxxxx
 • Dallas/Maxim 1-Wire
 • Cypress PSoC CY8U2xxx
 • Silicon Labs EFM8 a C8051
 • ST STM8
 • Součástky s rozhraním JTAG
 • Sériové paměti EEPROM a Flash

   >>> Podrobný přehled podporovaných součástek

Tím však nejsou možnosti FORTE vyčerpány - podle zájmu zákazníků průběžně doplňujeme další typy součástek, jejichž podpora je pak pro všechny dostupná prostřednictvím nových verzí software, které jsou zdarma k dispozici na webu.

Připojení k USB

Programátor FORTE je řízen a napájen prostřednictvím sběrnice USB. Komunikuje v režimu High-Speed (480 Mbps) a pracuje na počítačích s portem USB 1.1 i 2.0. Připojení programátoru je tedy rychlé a snadné - stačí jediný kabel.

Programování osazených součástek

ISP (In-System Programming) nebo pro mikrokontroléry PIC speciálně ICSP (In-Circuit Serial Programming) v současné době vytlačuje klasické programování, kdy se součástka nejprve naprogramuje, a teprve poté se osadí na desku. Pomocí ISP se snadno programují i SMD součástky s velmi malou roztečí pinů, umožňuje upgrade firmware v již hotovém zařízení, ...

Programování samostatných součástek

Pro ty, kteří se neobejdou bez nutnosti programovat i samostatné, tj. na desce neosazené součástky, lze použít doplněk ISP2ZIF, který je vybaven paticí s nulovou zasouvací silou.

Vylepšené programovací rozhraní

Oproti programátoru PRESTO přibyly 4 nové vstupní/výstupní piny, které umožní programování i těch nejnáročnějších součástek. FORTE tedy v současnosti disponuje osmi nezávislými I/O piny s individuálně konfigurovatelnými pull-up/down rezistory.

K připojení programované součástky slouží 16-pinový konektor ISP, který je shora kompatibilní s 8-pinovým konektorem, který obsahuje programátor PRESTO (a který je dále kompatibilní s původním 6-pinovým konektorem, který byl implementován u starších programátorů firmy ASIX). Funkce vývodu „P“ byla rozšířena o možnost nastavit jeho napětí v rozsahu 6,5 V až 17 V. Připojení vzdálenější aplikace je při použití plochého kabelu s 16 žilami vylepšeno díky prokladu jednotlivých signálů zemí.

Vylepšené možnosti napájení aplikace

Vývod VDD může být vstupem, jestliže se pro napájení výstupních bufferů programátoru použije napětí z aplikace, ale také může být výstupem a naopak napětí aplikaci poskytovat.

FORTE umí napájet aplikaci napětím od 1,8 V do 5,5 V. Pro rychlejší přechody mezi jednotlivými fázemi programování, kdy je nutné vybít kondenzátory v aplikaci až na 0 V, je zabudován řízený vybíjecí rezistor.

Programátor FORTE obsahuje zabudovaný voltmetr na pinech „P“ i VDD.

Vylepšená nadproudová ochrana

FORTE má zabudovánu rychlou hardwarovou ochranu proti nadproudu na pinech „P“ a VDD, která je nezávislá na stavu ovládacího PC.

Uživatelské rozhraní

Stav programátoru je přehledně indikován pomocí dvou LED. ON-LINE (zelená LED) informuje o připojení k USB, ACTIVE (dvoubarevná žlutá/červená LED) signalizuje aktivitu nebo chybový stav na programovacím rozhraní.

Pohodlí obsluhy při opakovaném programování značně zvyšuje tlačítko GO, které spouští programování nebo jiné uživatelem definované příkazy.

Software

Základním softwarovým prostředkem pro práci s programátorem FORTE je program program UP, který podporuje programátory FORTE a PRESTO. Kromě běžných příkazů poskytuje řadu nadstandardních funkcí, které rozšiřují možnosti použití programátoru a ulehčují jeho obsluhu. Jde např. o možnost definování projektů, parametry při spouštění z příkazového řádku umožňující bezobslužné použití programátoru při rutinním programování, nastavení prostředí včetně klávesových zkratek, automatické generování sériového čísla, apod. Program UP je určen pro operační systémy Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 i 64 bit), pracuje i pod operačním systémem Linux (prostřednictvím Wine). Pro komunikaci po USB se používají modifikované ovladače firmy FTDI.

Součástky s rozhraním JTAG, pro které je možné vytvořit SVF nebo XSVF soubor, je možné programovat pomocí programu JTAG SVF Player.

Pro větší pohodlí a kontrolu funkce je v programu UP neustále zobrazováno napětí na pinu VDD. Stav resetovacího signálu se snadno ovládá pomocí jednoho tlačítka.


Související produkty

ICSPCAB8 - přídavný/náhradní programovací kabel pro FORTE a PRESTO

ICSPCAB16 - přídavný/náhradní programovací kabel pro FORTE

ISP2ZIF - doplněk k ISP programátorům pro programovaní samostatných součástek, je vybaven paticí s nulovou zasouvací silou.

PRESTO - rychlý a levný USB ISP/ICSP programátorMáte-li zájem o další informace, zeptejte se nás.

© ASIX s.r.o., 1991- 2018. All rights reserved.