ASIX Home

Z historie firmy

 
: Mapa stránek : Home > ASIX s.r.o. > Historie 2010-12-09

 

Home Produkty

Programátory

PRESTO FORTE

Logické analyzátory

SIGMA2 OMEGA

USB produkty

UCAB232 UCAB232i

Ostatní produkty Integrované obvody Muzeum

Vývoj s výrobou Obchod & ceny Podpora ASIX s.r.o. Kontakt
Společnost ASIX s.r.o., vznikla v červenci 1991. Zakládající společníci pracovali dříve (3 až 13 let) ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky (Tesla VÚST) v návrhu a v technologii integrovaných obvodů. Nikdo z nich nebyl nikdy ve vedoucí funkci, ani v KSČ, LM, nespolupracoval s STB a neměl zápis v trestním rejstříku. Nikdo ze společníků při zakládání firmy nedisponoval finančním obnosem výrazně převyšujícím částku několika desítek tisíc Kčs a neměl žádný nemovitý majetek. Na nikoho z nich se nevztahovala restituce. Nikdo z nich se neúčastnil privatizačního procesu (kromě kupónové privatizace) ani podnikatelských aktivit v jiných společnostech ani v jiných sférách mimo elektroniku. Počínaje rokem 2007 je jediným majitelem společnosti ASIX s.r.o. zakladatel firmy RNDr. Bedřich Pola, který v roce 1987 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze na Katedře elektroniky a vakuové fyziky, obor Fyzikální mikroelektronika.

V tehdejší ČSFR byl ASIX prvním soukromým návrhovým centrem pro zákaznické integrované obvody. Aby mohl za uvedených podmínek (poskytnutí úvěru nebylo schůdné, nebylo čím ručit) a bez zahraničního kapitálu tyto služby poskytovat, bylo nutné využít znalostí společníků ke konstrukci a prodeji osobních počítačů, později i k prodeji integrovaných obvodů, a získané peníze investovat do návrhových prostředků. Postupem času bylo možné obejít se bez prodeje počítačů a věnovat se i konstrukci kompletních elektronických zařízení podle požadavků zákazníků.

Celkem bylo realizováno několik stovek projektů. Nezanedbatelnou část produkce tvoří export. Nejedná se jen o přímý vývoz vlastních finálních produktů, ale i o návrhové práce, tedy export know-how v oblasti elektroniky do vyspělých západních zemí. Kromě toho jsou produkty ASIX (finální výrobky, systémové komponenty, návrhy, zákaznické obvody) vyváženy i zprostředkovaně, pod jinými značkami, resp. ve finálních zařízeních našich zákazníků. S produkty firmy ASIX se lze setkat na všech obydlených kontinentech.


Máte-li zájem o další informace, zeptejte se nás.

© ASIX s.r.o., 1991- 2010. All rights reserved.