ASIX Home

Program UP pro programátory ASIX

 
: Mapa stránek : Home > Produkty > Programátory > O programu UP 2023-11-30

 

Home Produkty

Programátory

PRESTO FORTE

Logické analyzátory

SIGMA2 OMEGA

USB produkty

UCAB232 UCAB232i

Ostatní produkty Integrované obvody Muzeum

Vývoj s výrobou Obchod & ceny Podpora ASIX s.r.o. Kontakt
Součástí programátorů ASIX je příjemný ovládací software UP pro Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11.

➜ Download aktuální verze software UP (z webu ASIX.tech)

Instalace

Instalace je velmi jednoduchá: stáhne se jediný instalační soubor (.EXE), spustí se (není nutné zavřít všechny ostatní aplikace) a v průběhu instalace (trvající několik sekund) se pouze několikrát stiskne klávesa Enter. Nedochází k žádné modifikaci operačního systému a není potřeba restart počítače. Program je možné ihned spustit (např. kliknutím na ikonu). Po prvním spuštění se program dotáže na jazyk (čeština/angličtina) a na typ programátoru (např. PRESTO). Odinstalování lze provést standardní procedurou nebo jednoduchým smazáním příslušného adresáře, jeho podadresářů a případně ikony z pracovní plochy. Před instalací nové verze není nutné odinstalovat starou, naopak instalace nové verze "přes" starou s výhodou automaticky aktualizuje nastavení, kerá měl uživatel v původní verzi. Doporučujeme používat vždy aktuální verzi programu.

Uživatelské prostředí

Uživatelské prostředí poskytuje snadné, intuitivní a rychlé ovládání všech funkcí programátoru. Kromě všech standardních funkcí (načtení souborů, programování, verifikace, vyčtení součástky, ...) je zde i řada dalších vylepšení:

 • Lze zvolit české nebo anglické prostředí
 • Manažer projektů
 • Pro všechny základní funkce lze využívat tzv. "horké klávesy" bez přeřazovačů (Ctrl, Alt...).
 • Editace (včetně podpůrných funkcí) a zpětné uložení programovaných dat
 • Barevné rozlišení dat podle původu (součástka, soubor, ruční editace...) a podle výsledku verifikace (nesouhlasící hodnoty jsou zvýrazněny)
 • Nastavitelné parametry, umožňující rychlejší ovládání znalou obsluhou (úroveň hlášení, dotazy před provedením akcí, automatické zavírání informačních oken...)
 • Uživatelské nastavení klávesových zkratek.
 • Prostředí v maximální míře respektuje specifické vlastnosti PIC:
  • Formát zobrazovaných dat je optimalizován podle šířky instrukčního slova daného PIC
  • Možnost zobrazení a nastavení jednotlivých pojistek i přímá editace ve formátu konfiguračního slova
  • Je možné programovat i verifikovat zvlášť paměť programu, datovou paměť EEPROM a konfigurační slovo a ID.
  • Při použití vhodného programátoru (např. CAPR–PI) lze po ICSP naprogramování přímo aplikaci spustit (softwarové ovládání Stop/Run/Reset)
  • Inteligentní automatické generování sériových čísel s mnoha nastavitelnými možnostmi
 • Režim hromadného programování podporuje obsluhu pomocí jediné klávesy a je doplněn o počítadla úspěšných i neúspěšných pokusů.
 • Ukončení programování a jeho výsledek je volitelně doprovázeno nastavitelnou zvukovou signalizací.
 • Software automaticky ukládá poslední nastavení - typ programované součástky, jméno souboru *.HEX (včetně celé cesty) a všechny potřebné parametry. Po znovuspuštění programu tedy lze pokračovat v práci tam, kde byla ukončena - bez nutnosti opětovného nastavování parametrů
 • Optimální nastavení rychlosti komunikace pro daný typ počítače
 • Nastavitelná doba náběhu napájecího napětí pro ICSP
 • Adresa paralelního portu je libovolně nastavitelná. Kromě klasických portů LPT1 až 3 je tedy možno použít i nestandardní adresy v rozsahu 100h až 3FCh.

Pro seznámení se s možnostmi programátoru a zjištění podporovaných typů PIC lze program provozovat i bez programátoru v režimu demo, který nemá žádné omezení. K dispozici je i starší verze software pro DOS.

Používejte vždy poslední verzi programu. Instalace je velice rychlá!

Download

K dispozici je verze pro Windows (XP/Vista/7/8/8.1/10/11) a stále ještě i starší verze pod DOS pro starší, již nevyráběné programátory PICQUICK, CAPR-PI, PICCOLO a PICCOLO GRANDE, které však již nejsou dále rozvíjeny a nepodporují nové typy součástek.


Máte-li zájem o další informace, zeptejte se nás.

© ASIX s.r.o., 1991- 2023. All rights reserved.